Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Czym jest BIP WKU?

 

Biuletyn Informacji Publicznej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu (BIP WKU) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej. Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  5. Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  6. Decyzja nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.