Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

email Mapa strony

Status prawny

 

Rodowód Wojskowej Komendy Uzupełnień wywodzi się z czasów RKU utworzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 21 sierpnia 1945 r. (D.U. 35/45 poz. 196). Inne dokumenty normujące funkcjonowanie WKU to:

  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433).
  • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743).