Strona Główna BIP Strona Główna
Zakres działania
 

email Mapa strony

Zakres działania WKU

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej, administrującym na terenie powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, jaworskiego, lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego oraz miasta Jelenia Góra. Do głównych zadań WKU należy:

  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • promocja obronności i służby wojskowej.

Szczegółowy zakres działania określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.