Strona Główna BIP Strona Główna
Historia WKU
 

email Mapa strony

Historia WKU

 

Pierwsze historyczne wzmianki w powojennych dziejach Bolesławca datują powstanie Rejonowej Komendy Uzupełnień w 1945 roku. RKU jest wymieniana jako jedna z trzech pierwszych instytucji powstałych po przyjęciu miasta od administracji wojsk radzieckich.

Budynek RKU, 1954r.
   Budynek RKU - 1 maja 1954 r. Więcej zdjęć w galerii
Dokumentem stanowiącym podstawę utworzenia Rejonowej Komendy Uzupełnień było Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istniejących dotychczas rejonowych komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego. (D.U. 1945 nr 33 poz. 196). W załączniku do rozporządzenia pod pozycją nr 82, RKU Bolesławiec otrzymała zadania sprawowania wojskowej działalności administracyjnej na terenie ówczesnych powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, miasto Jelenia Góra, Zgorzelice (obecnie Zgorzelec), Lubań i Lwówek. (zobacz także: Okólnik Nr 34 Naczelnika Wydziału Wojskowego, Urzędu Pełnomocnika Rządu R.P. na okr. adm. Dolnego Śląska oraz załącznik do okólnika.) W myśl obowiązującego rozporządzenia 12 września 1945 r. z Rzeszowa do Bolesławca przyjeżdża grupa organizacyjna w składzie: por. Zbigniew Aliński, por. Stanisław Kreś, ppor. Józef Erban, ppor. Józef Napiórkowski, kpr. Kazimierz Szczygieł, kpr. Franciszek Zajdel z zadaniem, zorganizowania Rejonowej Komendy Uzupełnień zajmującej się administracją wojskową dla potrzeb Sił Zbrojnych. Jej pierwszym komendantem zostaje por. Zbigniew Aliński, który działalnością RKU kieruje do końca listopada 1946 roku. Do obowiązków RKU wówczas należało:

  1. Demobilizacja żołnierzy osiedlających się na terenie administrowanym przez RKU.
  2. Wręczanie demobilizowanym legitymacji i przysługujących odznaczeń za udział w wojnie.
  3. Zorganizowanie referatów wojskowych w starostwach i urzędach gmin.
  4. Ujęcie na ewidencję zasobów ludzkich podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej i rezerwistów.
  5. Organizowanie poboru oraz wcielanie poborowych do zasadniczej służby wojskowej zgodnie z otrzymanymi rozdzielnikami.
  6. Organizowanie działalności propagującej służbę wojskową w społeczeństwie oraz uświadamianie istniejącej sytuacji polityczno-gospodarczej państwa, regionu i powiatu.

W 1950 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej, Rejonową Komendę Uzupełnień przekształcono w Wojskową Komendę Rejonową (WKR). Od 1965 roku w miejsce WKR powstał Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW). Obecna nazwa – Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) – obowiązuje od 1975 roku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, z którym od 6 listopada 2017 r. weszła w podporządkowanie pod Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zdjęcia i filmy

  Galeria komendantów  Obchody 50-lecia, 1995 r.  Medale dla rodziców, 1997 r.  Jak kiedyś na komisji bywało

Facebook Twitter