Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Informacje ogólne

 

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. WOT

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

  1. Możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski.
  2. Praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby).
  3. Służba w pobliżu miejsca zamieszkania.
  4. Udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu.
  5. Atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Więcej informacji uzyskasz na stronach Ministrestwa Obrony Narodowej oraz w naszej komendzie pod numerami telefonów 261646849 lub 261646813.

Facebook Twitter