Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Informacje ogólne

 

Szkolnictwo wojskowe - to cztery akademie wojskowo-cywilne i jedna wyższa szkoła oficerska oraz trzy szkoły podoficerskie.

Szkolnictwo

Uczelnie wojskowe: Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi.

Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach poniższych modeli:

  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych,
  • cywilni absolwenci uczelni wyższych przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo polskie,
  2. niekarana sądownie,
  3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  4. pełnoletnia,
  5. posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.

Facebook Twitter