Strona Główna BIP Strona Główna
Studium oficerskie
 

email Mapa strony

Studium oficerskie

 

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON w 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przeprowadzą następujące uczelnie wojskowe:

 

WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

 

 


 

AMW

Akademia Marynarki Wojennej

ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

 

 


 

AWL

Akademia Wojsk Lądowych

ul. ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław

 

 


 

WSOSP

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

 

 

Nabór bedzie prowadzony spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

  • absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunki wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową),
  • podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadającyh kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej),
  • szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy,
  • absolwentów uczelni medycznych.

Absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w następujących terminach:

  1. Do dnia 19 stycznia 2018 r. - na 3-miesięczne szkolenie w AWL w przypadku osób przygotowujących się do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym: medycznym, duszpasterstwa (rekrutacja online),
  2. Do dnia 15 maja 2018 r. - na 12-miesięczne szkolenie.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646813 lub 261646849.

Facebook Twitter