Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

email Mapa strony

Informacje ogólne

 

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierze rezerwy Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe. Problematykę służby wojskowej żołnierzy rezerwy reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkowi służby wojskowej w zakresie określonym w niniejszej ustawie podlegają:

  • obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski, lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia'
  • obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby wymienione, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do służby.

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646808 lub 261646802.

 

Facebook Twitter