Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje dla wzywanych do WKU
 

email Mapa strony

Informacje dla wzywanych do WKU

 

Osobom wezwanym do osobistego stawienia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu, w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, przysługuje:

  • zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Zwrot dokonywany jest na żądanie poprzez wypełnienie stosownego wniosku i na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę;
  • zwrot kosztów przejazdu po okazanych biletach lub według ustalonych stawek za kilometr w przypadku podróży dokonanej własnym środkiem transportu. Stawki odpowiednio za 1 km, wynoszą: pojemność skokowa silnika do 900cm3 – 0,30 zł, powyżej 900 cm3 – 0,40 zł. Zwrot dokonywany jest na żądanie osoby zainteresowanej po wypełnieniu stosowanego wniosku.

Wnioski, o których mowa do pobrania poniżej.

Wniosek o zwrot utraconych zarobków. pdf
Wniosek o zwrot utraconych zarobków - wzór wypełnienia. pdf
Zaświadczenie pracodawcy o utracie zarobków. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu po cenie biletów. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu po cenie biletów - wzór wypełnienia. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu według przysługującej stawki. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu według przysługującej stawki - wzór wypełnienia. pdf

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646807.

Facebook Twitter