Strona Główna BIP Strona Główna
Tradycja i symbole
 

email Mapa strony

Tradycja i symbole

 

Doroczne święto

Doroczne święto WKUNazwa - Rejonowa Komenda Uzupełnień Bolesławiec - z siedzibą w Bolesławcu, po raz pierwszy pojawia się w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 1945 r. (Dz. U. 35/45 poz. 196), a zgodnie z Kroniką Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu

„…w dniu 12 września 1945 r. na rozkaz Ministra Obrony Narodowej  przyjeżdża do Bolesławca z Rzeszowa grupa organizacyjna…”

Od tego dnia zaczyna tworzyć się tradycja administracji wojskowej w Bolesławcu.

Ówczesna RKU jako jedna z pierwszych instytucji Bolesławca (obok Urzędu Repatriacyjnego i Straży Pożarnej) kładła podwaliny wojskowej działalności administracyjnej w tym rejonie Polski.

12 września 1995 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu po raz pierwszy obchodziła rocznicę związaną z 50-cio leciem jej utworzenia. Od tego momentu obchody rocznicowe odbywały się systematycznie.

Chcąc kultywować tradycje oraz nadać obchodom oficjalny i uroczysty charakter, wojskowy komendant uzupełnień wystąpił 26 lipca 2011 r. z wnioskiem (nr wych. 1662/11) do Ministra Obrony Narodowej o ustanowienie Dorocznego Święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 448/MON z 24 listopada 2011 r. święto ustanowił na 12 września.

Powyższą decyzję zmienił zarządzeniem nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. ustanawiając dzień 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 


 

Odznaka pamiątkowa

Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu, jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników będących aktualnie w służbie i pracy, a także tych, którzy już odeszli na emeryturę lub zmienili miejsce służby lub pracy.

Odznaka pamiątkowaPrawo do otrzymania odznaki przysługuje wojskowemu komendantowi uzupełnień, żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu co najmniej jednego roku a pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej 2 lat. Byłym żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w WKU w Bolesławcu przez okres nie krótszy niż 2 lata, oficerom, podoficerom i szeregowym rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych. Wyjątkowo – na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej, odznakę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, szczególnie zasłużone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Odznakę nadaje lub pozbawia do niej praw, na wniosek komisji, wojskowy komendant uzupełnień w Bolesławcu. Odznaka została wprowadzona decyzją nr 500/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 grudnia 2011 r.