Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2012
 
2012-09-12 14:42:48
Doroczne Święto WKU
12 września to ważny dzień w historii istnienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Święto WKUTego dnia w 1945 roku grupa organizacyjna pod dowództwem por. Zbigniewa Alińskiego rozpoczęła tworzenie struktur administracji wojskowej na terenie naszego miasta. Rejonowa Komenda Uzupełnień, jak wówczas brzmiała jej nazwa, była jedną z trzech pierwszych instytucji państwowych zorganizowanych po wojnie w Bolesławcu.
Dla upamiętnienia pionierskiej działalności naszych poprzedników, Minister Obrony Narodowej w 2011 roku dzień 12 września ustanowił Dorocznym Świętem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Przypadająca w tym roku 67 rocznica utworzenia komendy była uroczyście obchodzona w murach Teatru Starego w Bolesławcu.
Wśród bogatego programu przebiegu uroczystości miłym akcentem było wręczenie medali osobom zasłużonym dla obronności kraju oraz ryngrafów pamiątkowych kadrze i pracownikom obecnie pracującym w WKU i tym, którzy tworzyli historię naszej komendy.
Srebrnym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju został odznaczony starosta bolesławiecki Pan Cezary Przybylski oraz starosta zgorzelecki Pan Artur Bieliński. Medale w imieniu MON wręczył szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak.
Za pomoc i okazywaną życzliwość podczas realizacji zadań służbowych swoim rozkazem wojskowy komendant uzupełnień wyróżnił pamiątkowymi ryngrafami: szefa Wojweódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemara Bartłomiejczaka, prezydenta Bolesławca Piotra Romana, płk rez. Waldemara Jędyczkę, płk rez. Stanisława Chwojnickiego, ppłk rez. Zbigniewa Borysewicza, a ponadto za wzorowe i długoletnie wykonywanie obowiązków służbowych ryngrafami zostali uhonorowani: mjr Kazimierz Poturalski, kpt. Andrzej Gładysz, Pani Monika Horzempa, Pani Bgusława Kriks, Pani Marta Filestyńska, Pan Henryk Irski.
Pamiątkowe ryngrafy z rąk komendanta otrzymali również byli pracownicy WKU: Pani Barbara Irska, Pani Anna Domosławska, Pani Helena Zarzycka, Pan Józef Borucki, Pan Włodzimierz Markowski.

Wśród uhonorowanych nie zabrakło także osób współpracujących z WKU w ramach codziennej działalności promującej obronność i służbę wojskową wśród młodzieży, a byli to Panowie: Bogdan Fijałkowski, Andrzej Kobzda i Jan Kusek.

Uroczystość uświetniły artystyczne występy młodzieży z Miejskiego Domu Kultury w Bolesławcu, Szkoły Muzycznej oraz Jednostki Poszukiwawczo-Rarowniczej ze Złotoryi.

Zobacz zdjęcia