Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania
 

email Mapa strony

Zadania wydziału rekrutacji

 

Wydział rekrutacji zajmuje się naborem ochotników do czynnej służby wojskowej, uzupełnianiem jednostek wojskowych stanem osobowym, promocją obronności i służby wojskowej.

Do głównych zadań wydziału należy:

  1. Planowanie pokojowego uzupełnienia jednostek wojskowych.
  2. Prowadzenie akcji rekrutacyjnych do szkolnictwa wojskowego.
  3. Realizacja procedur związanych z powoływaniem żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej.
  4. Współpraca z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami bezpośrednio związanymi z obronnością państwa, w zakresie promocji i rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.
  5. Udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym przez WKU terenie.
  6. Utrzymywanie w ciągłej aktualności danych analityczno-statystycznych, a szczególnie bazy dotyczącej żołnierzy rezerwy występujących z wnioskami o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, o powołanie do służby przygotowawczej, zawodowej służby wojskowej oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Inne związane z obronnością państwa.