Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

email Mapa strony

Szkolnictwo wojskowe

 

Szkolnictwo wojskowe - to trzy akademie wojskowo-cywilne i dwie wyższe szkoły oficerskie oraz trzy szkoły podoficerskie.

Uczelnie wojskowe: Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi.

Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach poniższych modeli:

 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych,
 • cywilni absolwenci uczelni wyższych przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie,
 2. niekarana sądownie,
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. pełnoletnia,
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych wymagań dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wynikających ze specyfiki szkoły wojskowej, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół, a także w naszej komendzie pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce kontakt.

 

Akademie wojskowe

ASW

Akademia Sztuki Wojennej

Al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

 


 

AMW

Akademia Marynarki Wojennej

ul. inż. J. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

 

 


 

WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

 

 


 

AWL

Akademia Wojsk Lądowych

ul. ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław

 

 

Szkoły oficerskie

WSOSP

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

 

 

Szkoły podoficerskie

SPWL

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86
60-628 Poznań

 

 


 

SPMW

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Lędowo 1 N
76-271 Ustka

 

 


 

SPSP

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303
08-521 Dęblin

 

 

Centra szkolenia

CSWLąd

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 86/90
61–716 Poznań 102
skr. poczt. 129

 


 

CSWIiCh

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław

 

 


 

CSŁiI

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze

 

 


 

CSAiU

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

ul. Sobieskiego 36
87-100 Toruń

 

 


 

CSIL

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie

ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin

 

 


 

CSSP

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin

 

 


 

CSMW

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Lędowo 1N
76-271 Ustka

 

 


 

WCKM

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź

 

 


 

CSZW

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 


 

CSL

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

ul. Dworcowa 6
86-134 Dragacz

 

 


 

WCEO

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa

 

 

Inne

 

SPWL

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

 

 


 

SPMW

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej

al. Jana Pawła II 13
Gdynia

 

 


 

OLL

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze

al. II Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin

 

 

Akty prawne regulujące powyższą problematykę

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).

 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299).

 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powołanych do czynnej służby wojskowej (Dz. U. 2016 poz. 632).

 6. Decyzja Nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 7. Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018.

 

Sprawy związane ze szkolnictwem wojskowym prowadzi:

 

ek

Ewa Kozłowska

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec