Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania
 

email Mapa strony

Zadania wydziału PMiAR

 

Sprawami związanymi z mobilizacją zajmuje się wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami, którego przeznaczeniem jest realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych stanem osobowym, środkami transportowymi i maszynami.

Do głównych zadań wydziału należy:

  1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie administrowanym lub przewidzianych do formowania oraz jednostek nakazanych do uzupełnienia.
  2. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, policją, placówkami pocztowymi, przedsiębiorstwami, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizacji akcji kurierskiej.
  3. Koordynowanie czynności mobilizacyjnych z organami samorządu terytorialnego, urzędami i instytucjami państwowymi oraz przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mobilizacyjne na rzecz Sił Zbrojnych.
  4. Sporządzanie bilansów stanu zasobów rezerw osobowych, środków transportowych i maszyn.
  5. Zbieranie informacji od organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych, mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych.
  6. Współudział w planowaniu ćwiczeń wojskowych, szkoleń kursowych oraz innych rodzajów spełniania powszechnego obowiązku obrony przez żołnierzy rezerwy oraz zawiadamianie o zamiarze powołania do ich odbycia.

Inne związane z obronnością państwa.