Strona Główna BIP Strona Główna
Istota
 

email Mapa strony

Istota i formy rekonwersji

 

Rekonwersja kadr – to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

rekonwersja

Istotą rekonwersji jest podejmowanie przez wyspecjalizowane organy wojskowe, wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych różnorodnych działań ukierunkowanych na ich społeczną adaptację oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy lub do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Pomoc rekonwersyjna – to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej. Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Formy pomocy:

 • informacja zawodowa;
 • doradztwo zawodowe, w tym zajęcia grupowe;
 • przekwalifikowanie;
 • praktyki zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.

Ponadto:

 • szkolenia;
 • dyżury rekonwersyjne;
 • targi i giełdy pracy;
 • wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 • informacje o szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Akty prawne regulujące powyższą problematykę

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm).

 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm).

 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).

 4. Rozporządzenie Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).

 5. Rozporządzenie Ministra ON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 94 z 2009 r., poz. 778).

 6. Decyzja Nr 440 Ministra ON z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198).

 

Przydatne

Wzory dokumentów do ściągnięcia ze strony OAZ we Wrocławiu. pdf

 

Sprawy związane z rekonwersją prowadzi:

 

Daria

Daria Sołtyszewska

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec