Strona Główna BIP Strona Główna
Pliki do pobrania
 

email Mapa strony

Pliki do pobrania

 

Rekrutacja

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej. pdf
Wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR. pdf
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. pdf
Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. pdf
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej. pdf
Wniosek o zawieszenie postępowania. pdf
Wniosek o powołanie do wojskowej służby okresowej. pdf
Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej pdf
Wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia. pdf
Szeregowy zawodowy - wykaz dokumentów. pdf
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. pdf

 

.

Mobilizacja

Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1”, dział 1 i 2. pdf
Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1”, dział 1 i 2. pdf
Roczne sprawozdanie o pojazdach „PM-1” – przykład wypełnienia, dział 1 i 2. pdf
Dodatkowe informacje o przyczepach i naczepach niskopodwoziowych. pdf
Klasyfikacja pojazdów według ITS. pdf
Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych. pdf
Wykaz kierowców. pdf
Zapotrzebowanie na uzupełnienie jednostki zmilitaryzowanej. pdf
Wykaz planowanych do nadania przydziałów org. - mob. pdf
Zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych pdf
Wniosek w sprawie reklamowania. pdf
Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu. pdf
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania. pdf
Wykaz imienny pracowników, żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały organizacyjno–mobilizacyjne na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej. pdf
Wniosek o powołanie na szkolenie kursowe kadry rezerwy. pdf

 

Rekonwersja

Wzory dokumentów do ściągnięcia ze strony OAZ we Wrocławiu pdf

 

Status weterana

Vademecum weterana. pdf
Kurier weterana. Przewodnik dla uczestników misji. pdf
Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana. pdf
Wzór wniosku o przyznanie statusu weterana poszkodowanego. pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświad. o przebiegu sł. wojskowej poza granicami kraju. pdf
Wniosek o wydanie umundurowania. pdf
Przykład wnioseku o przyznanie zapomogi. pdf
Przykład oświadczenia o formie wypłaty zapomogi. pdf
Przykład oświadczenia o nieotrzymywaniu pomocy. pdf

 

Niejawne

Ankieta bezpieczeństwa osobowego - druk. pdf
Ankieta bezpieczeństwa osobowego - instrukcja. pdf
Ankieta bezpieczeństwa osobowego - wzór wypełnienia. pdf
Szczegółowe wskazówki wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego. pdf

 

Inne

Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej. pdf
Wniosek o wydanie zaświad. o uregul. stosunku do służby wojskowej. pdf
Wniosek o skierowanie na wojskową komisję lekarską. pdf
Wniosek osoby niepełnosprawnej. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu po cenie biletów. pdf
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu według przysługującego ryczałtu. pdf
Wniosek o zwrot utraconych zarobków. pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej. pdf
Wniosek o wydanie zgody na noszenie umundurowania, odznak i oznak wojskowych. pdf