Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

email Mapa strony

Ogólne dane teleadresowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Aleja Wojska Polskiego 54

59-700 Bolesławiec

 
 
 
 
 
Telefon Faks Marker google
261-646-506 261-646-811 lokalizacja
       
       
       

Godziny urzędowania

       
 poniedziałek 7.30-18.00 
       
 wtorek-piątek 7.30-15.30 
       
       
       
       
Przyjmowanie interesantów przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w sprawie skarg, wniosków i petycji, odbywa się
w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do 16.30
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
(tel.: 261 646 813)
       
       
       

Adresy e-mail

 
Sprawy ogólne
wkuboleslawiec@ron.mil.pl
 
Rekrutacja
wkuboleslawiec.rekrutacja@ron.mil.pl
 
Świadczenia
wkuboleslawiec.swiadczenia@ron.mil.pl
 
Zarządzanie kryzysowe
wkuboleslawiec.wzmocnienie@ron.mil.pl
 
Reklamowanie
wkuboleslawiec.reklamowanie@ron.mil.pl
 
       
       
       

 

Informacje telefoniczne

   
Kwalifikacja wojskowa 261-646-806, 261-646-849, 261-646-805
Służba przygotowacza 261-646-806, 261-646-849, 261-646-805
Narodowe Siły Rezerwowe 261-646-813, 261-646-849, 261-646-805
Wojska Obrony Terytorialnej 261-646-813, 261-646-849, 261-646-805
Szklonictwo wojskowe 261-646-813, 261-646-849, 261-646-805
Służba zawodowa 261-646-813, 261-646-849, 261-646-805
Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych 261-646-808, 261-646-802, 261-646-801
Pracownicze przydziały mobilizacyjne 261-646-820, 261-646-802, 261-646-801
Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne 261-646-820, 261-646-802, 261-646-801
Zwolnienie z obow. sł. wojskowej-reklamowanie 261-646-820, 261-646-802, 261-646-801
Obowiązek meldunkowy - rezerwiści z przydz. mob. 261-646-808, 261-646-802, 261-646-801
Obowiązek meldunkowy - pozostali rezerwiści 261-646-812, 261-646-802, 261-646-801
Świadczenia osobiste i rzeczowe 261-646-804, 261-646-802, 261-646-801
 Ćwiczenia wojskowe 261-646-808, 261-646-802, 261-646-801
Wojskowe dokumenty osobiste 261-646-812, 261-646-802, 261-646-801
Przebieg służby wojskowej 261-646-812, 261-646-802, 261-646-801
Uregulowany stosunek do służby wojskowej 261-646-812, 261-646-802, 261-646-801
Rekonwersja 261-646-812
Weterani działań poza granicami państwa 261-646-849
Pomoc rodzinom zmarłych żołnierzy i prac. wojska 261-646-849
Pomoc poszkodowanym żołnierzom i prac. wojska 261-646-849
Poświadczenie bezpieczeństwa 261-646-809
Sprawy prawno-administracyjne pracowników 261-646-814
Kancelaria jawna 261-646-811
ePUAP 261-646-811, 261-646-815