Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 
email Mapa strony

Ogólne dane teleadresowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Aleja Wojska Polskiego 54

59-700 Bolesławiec

 
 
 
 
 
Telefon Faks Marker google
75 6411506 75 6411811 lokalizacja
       
       
       

Adresy e-mail

 
Sprawy ogólne
wkuboleslawiec@wp.mil.pl
 
Rekrutacja
wkuboleslawiec.rekrutacja@wp.mil.pl
 
Kadry
wkuboleslawiec.kadry@wp.mil.pl
       
       
       
 Godziny pracy: 7.30 - 15.30 
       
       
       

 

Informacje telefoniczne

   
Kwalifikacja wojskowa 75 / 6411806, 6411849, 6411805
Służba przygotowacza 75 / 6411806, 6411849, 6411805
Narodowe Siły Rezerwowe 75 / 6411813, 6411849, 6411805
Szklonictwo wojskowe 75 / 6411813, 6411849, 6411805
Służba zawodowa 75 / 6411813, 6411849, 6411805
Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych 75 / 6411808, 6411802, 6411801
Pracownicze przydziały mobilizacyjne 75 / 6411808, 6411802, 6411801
Przydziały organizacyjno - mobilizacyjne 75 / 6411808, 6411802, 6411801
Zwolnienie z obow. sł. wojskowej - reklamowanie 75 / 6411808, 6411802, 6411801
Obowiązek meldunkowy - rezerwiści z przydz. mob.  75 / 6411808, 6411802, 6411801
Obowiązek meldunkowy - pozostali rezerwiści 75 / 6411812, 6411802, 6411801
Świadczenia osobowe i rzeczowe 75 / 6411804, 6411802, 6411801
 Ćwiczenia wojskowe 75 / 6411808, 6411802, 6411801
Wojskowe dokumenty osobiste  75 / 6411812, 6411802, 6411801
Przebieg służby wojskowej 75 / 6411812, 6411802, 6411801
Uregulowany stosunek do służby wojskowej 75 / 6411812, 6411802, 6411801
Rekonwersja 75 / 6411812
Weterani działań poza granicami państwa 75 / 6411849
Pomoc rodzinom zmarłych żołnierzy i prac. wojska 75 / 6411849
Pomoc poszkodowanym żołnierzom i prac. wojska 75 / 6411849
Poświadczenie bezpieczeństwa 75 / 6411809
Sprawy prawno-administracyjne pracowników 75 / 6411814
Kancelaria jawna 75 / 6411811
ePUAP 75 / 6411811, 6411815